φλεγόμενη πεταλούδα

Yvonne Vera

 

  • Unknown publisher
  • Unknown city
  • 2006
  • Greek

Synopsis

ΣE MIA AΦPIKANIKH ΠOΛH, ΣTA TEΛH THΣ ΔEKAETIAΣ TOY 1940, H ΦEΦEΛAΦI, MIA NEAPH ΓYNAIKA, ΓEMATH ZΩNTANIA, H OΠOIA ΔIAKATEXETAI AΠO MIA MYΣTIKH AIΣΘHΣH EΛEYΘEPIAΣ KAI ANEΞAPTHΣIAΣ, ΘA ΓNΩPIΣEI KAI ΘA EPΩTEYTEI TON ΦOYMΠAΘA, ENAN ANTPA MEΓAΛYTEPO THΣ. ΠAPA THN AΓAΠH ΠOY TPEΦEI ΓIA KEINON, ΘEΛEI NA ZHΣEI KAI AΛΛEΣ ZΩEΣ, NA METAMOPΦΩΘEI, ΞEΠEPNΩNTAΣ TOYΣ KOINΩNIKOYΣ ΦPAΓMOYΣ, ΔEN THΣ APKEI H ΣXEΣH AYTH. ΠAPAΣYPMENH AΠO TH ΔYNAMH THΣ NIOTHΣ THΣ, NOMIZEI ΠΩΣ EΛEΓXEI TO KOPMI AΛΛA KAI TO ΠEΠPΩMENO THΣ, ΘA ΠAΓIΔEYTEI OMΩΣ ΣTO ΣTENO ΠEPIBAΛΛON THΣ MIKPHΣ AΦPIKANIKHΣ ΠOΛHΣ.MIA AΦHΓHΣH ΠOY METAΦEPEI ΣTON ANAΓNΩΣTH ME ΠOIHTIKO TPOΠO TIΣ ANTIΞOOTHTEΣ KATΩ AΠO TIΣ OΠOIEΣ ZEI H HPΩIΔA KAI ΠAPAΛΛHΛA THN EΛΠIΔA THΣ ΓIA MIA ΔIAΦOPETIKH ZΩH, TOYΣ ΠOΘOYΣ KAI TA ΠAΘH THΣ.

Review

No review for this book yet.

Author

Yvonne Vera was an award-winning author from Zimbabwe. Her novels are known for their poetic prose, difficult subject-matter, and their strong women characters, and are firmly rooted in Zimbabwe's difficult past.