Igugu LikaMthwakazi

Imbali yamaNdebele 1820 – 1893

Pathisa Nyathi

 

Synopsis

Igugu LikaMthwakazi: Imbali yamaNdebele 1820 – 1893, lugwalo lwakuqala embalini olulanda imbali yesizwe samaNdebele ngokugeweleyo, njalo lulotshwe ngolimi lwamaNdebele. Kade kambe Mahlabezulu safunzwa, sagqitshwa ngezinye izizwe lokhu ezathi khona yiyo imbali yakithi. Belo thina sikuzwa ukulumela kwayo leyombali. Hayi-bo, lamhlanje sithi thina yinkani! Into ingaba yilokho engayisikho knona ngandlela bani? Zifundele wedwa imbali yesizwe, kusukela ekudatshulweni kwaso nguMzilikazi kaMatshobana kuze kufike ekuchithekeni kwaso; ngolimi lukaMthwakazi kanye.

Review

No review for this book yet.

Author

Pathisa Nyathi is a published poet, playwright, historian and biographer based in Bulawayo, Zimbabwe.