Magamba eChimurenga

Josia Tungamirai

Charles S. Makari

 

Synopsis

Mushure meHondo yeChimurenga chechipiri pane mabhuku ane chitsama akanyorwa achiedza kuburitsa nhoroondo yezvakaitika kumazivandadzoka nomukati menyika ino maererano nehondo iyoyi asi Magamba eChimurenga: Josia Tungamirai rine musambo waro roga. Nhoroondo ino tinoipiwa naJosia Tungamirai, mumwe wevatungamiri vakuru vavarwi muhondo yeChimurenga chechipiri. Murwi uyu aiva mukati mehondo iyi apo akarwisa ari kunze nomukati meZimbabwe kusvikira Zimbabwe yasununguka. Anonyatsotsetsemura zviitiko zvaakaona zvichiitika muhondo iyi sokunge hondo yacho yakarwiwa nezuro chaiye nyamba kwatove namakore ane chitsama apfuura.

Review

No review for this book yet.

Author

Charles Samson Maker was born at Serima Mission in Gutu, Zimbabwe. He was a former director of the National Arts Council. He died in 2016.