Ndakagara Ndazviona

Sharai Mukonoweshuro

 

Synopsis

"Mubairo wechivi rufu. Usafunge kuti vaparidzi vanoreva nhema ..." Ichokwadi here kuti Revai kabatwa chibharo navaMbosva? Rudo chairwo ruripo here pakati pavaviri ava? VaMhosva vanoponderwei, naani? Mubhuku rino munyori anoongorora maitiro nemafungiro emunhu kana abatwa nerudo. Anoongororazve dambudziko revanhukadzi munyaya dzekuroorwa.

Review

No review for this book yet.

Author

Sharai Mukonoweshuro was a Shona novelist and later became a pastor with Zaoga church. She died in 2014 aged 74.