Nyambo dzeJoni

D. E. Mutasa

 

Synopsis

Nyambo dzeJoni itsamba yakaumbwa nenyaya pfupi. Munyaya idzodzi munyori wetsamba, Tom, anotaura nezvoupenyu hwake nohwavamwe vakasanganawo nezvinotapira nezvinovava kumasango kwavaive vaenda kundoshava. Variko vakaona kuti zvatinenge tichifunga muupenyu pamusoro pedzimwe nyika navanhu handizvo. Vakaonawo kuti nyika yatigere iyi izere nemiyedzo uye ndeyemakwikwi.

Review

No review for this book yet.

Author

Prof D. E. Mutasa teaches in the Department of African Languages at the University of South Africa.