Siqondephi Manje?

Indatshana ZaseZimbabwe

Jane Morris

 

  • amaBooks
  • Bulawayo
  • 2014
  • Ndebele
  • Paperback
  • 176 pages

Synopsis

Indatshana eziqoqwe lapha ziyasinda, zizwisa usizi lobuhlungu, kanti zibuye zihlekise. Zonke zithathela kusimo esibi esake sabakhona eZimbabwe esaziwa ngokuthi “iminyaka elitshumi eyalahlekayo.” Kwakuyisikhathi sokuphela kwemali amandla lokuqonga kwentengo okungakaze kubonakale; isikhathi sodlame lobudlwangudlwangu; esokutshabalala kwenotho yelizwe kanye lokuphuma kwabantu ngobunengi besiyaphephela kwamanye amazwe. Ngemva kwalokho bonke abantu beZimbabwe sebezibuza - Siqondephi Manje? Bonke abalendatshana lapha yizizalwane zeZimbabwe. Noma nje abanye babo beloba bephandle kwelizwe, ugqozi lwabo luphuma khona eZimbabwe, lendatshana zabo zikhuluma ngalo leli lizwe.

Review

No review for this book yet.

Author

Jane Morris is a cofounder and publisher at amaBooks.