Umhlaba Umangele

Ndabezinhle S. Sigogo

 

Synopsis

Kulolu gwalo UMnu. Sigogo ubhala ngendaba yokuqotshwa kwabantu abansundu bengafuni ezigabeni zabo zomdabuko besiwa emaguswini ngabelungu abavela phetsheya belanda inotho yeZimbabwe. Ukususwa lokhu kwakusenzelwa ukuvulela omathengilizwe abamhlope indawo ezivundiley. Abamhlope baba ngontando kayiphikiswa. Lolu gwalo ngolwakuqala ukukupha egcekeni ukubusa ngobandululo okwakusenziwa ngamakiwa iZimbabwe ingakatholi ukuzibusa.

Review

No review for this book yet.

Author

Ndabezinhle S. Sigogo was a prominent Ndebele writer. He died in 2006.